Правителството определи позицията на България за участие в Съвета на Европейския съюз "Правосъдие и вътрешни работи". Заседанието е на 24 и 25 февруари в Брюксел, предаде репортер на БГНЕС.

България одобрява проекта на Заключения на Съвета относно ролята му за гарантиране на ефективното прилагане на Хартата на основните права на ЕС. Позицията на страната ни е, че Заключенията са правилна стъпка напред в изграждането на общ подход на институциите на ЕС, които трябва да работят максимално координирано при съобразяването на всички законодателни инициативи с основните права, заложени в Хартата. По Регламента за изменение на Регламент (ЕО) №44/2001 относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела България принципно поддържа предложението на ЕК за нов регламент, който да замени сега действащия. Предложенията, заложени в проекта, способстват за създаването на успешен инструмент, който ще улесни трансграничните съдебни спорове в гражданската област чрез ефективна система на съдебно сътрудничество, основаващо се на всеобхватни правила за компетентността, координация на паралелни производства и свободно движение на съдебни решения. Ще бъдат обсъдени също предложения за директиви относно атаките срещу информационните системи и относно правото на информация в наказателните производства. Министрите на вътрешните работи от държавите-членки ще дискутират ревизирания проект на споразумение между ЕС и Турция за обратно приемане на нелегално пребиваващи лица, националния план на Гърция за управление на миграцията и реформа в областта на убежището, предложението за директива относно използването на регистрационни данни за пътниците с цел предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на терористични действия и други тежки престъпления, проект на заключения на Съвета относно съобщението на ЕК за стратегията за вътрешна сигурност на ЕС. /БГНЕС /www.bgnes.com

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010