Възстановяването на икономиката се ускори до 2,1%

16 Феруари, 2011 - 01:04 - Klassa.bg Rss - всички новини

Българската икономика е ускорила темпа си на растеж в края на 2010 г. до 2,1% спрямо същото тримесечие на предходната година, показаха експресните оценки на Националния статистически институт (НСИ). Според сезонно изгладените данни на статистиката растежът на БВП за октомври-декември е 1,7% спрямо предходното тримесечие на годината. За цялата минала година икономиката се възстановява с 0,3% спрямо 2009 г., сочат изчисленията.
В номинално изражение за последното тримесечие сме произвели стоки и услуги за 19,92 млрд. лева, а за цялата година – 70,56 млрд. лв. В последното тримесечие е реализирана добавена стойност от 17 млрд. лв., като най-голям дял в общата добавена стойност се формира от сектора на услугите – 66,8%, следван от индустриалния сектор – 28,9%. Аграрният сектор определя 4,3% от общата добавена стойност в икономиката. 82,6% от БВП отива за крайно потребление в края на 2010 г., или 16,44 млрд. лв.
За последната година през всяко тримесечие се отбелязва увеличение на растежа, коментира в блога си икономистът Георги Ангелов. Още по-добри данни идват от подобрението на инвестициите в основен капитал – за първи път от началото на кризата те отбелязват растеж. Инвестициите в основен капитал са важни, доколкото те предопределят потенциала за бъдещ растеж. Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване през четвъртото тримесечие на 2010 г. за първи път в рамките на годината се регистрира нарастване на крайното потребление и бруто капиталообразуването - съответно с 4,1 и 2,8%. За разлика от предходните тримесечия на годината износът на стоки и услуги намалява с 3,9% за октомври-декември спрямо предишното тримесечие.
На годишна база колективното потребление и износът на стоки и услуги се увеличават съответно с 11,3 и 10,7%. Крайното потребление и бруто капиталообразуването отчитат спад спрямо съответното тримесечие на предходната година - съответно с 1,3 и 2,1%. Припомняме, че именно възстановяването на потреблението е основно предизвикателство пред българската икономика според Световната банка.
Ако експертните оценки на статистиката за 0,3% ръст за 2010 г. се потвърдят, това ще означава разминаване от заложената цифра в бюджета от 0,7%. Но те могат да бъдат ревизирани. Официалните данни трябва да излязат на 11 март.
Вчера излязоха и първоначалните оценки за икономическия ръст в ЕС и еврозоната. Според Евростат растежът в еврозоната остана стабилен – 0,3% през третото тримесечие, като за цялата година се е установил на 1,7%. В целия ЕС растежът е намалял през четвъртото тримесечие до 0,2% след 0,5% през третото. За цялата 2010 г. ЕС също е регистрирал растеж от 1,7%.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010