Агенция по заетостта: Безработицата през януари е 9,78%

14 Феруари, 2011 - 15:49 - Klassa.bg Rss - всички новини

Равнището на безработица през януари 2011 г. е 9.78%, с 0.12 процентни пункта по-ниско спрямо същия месец на миналата година, съобщиха от Агенцията по заетостта.

В сравнение с декември 2010 г. е с 0.54 процентни пункта по-висока. Основната причина за увеличаването на безработицата е ръстът на новорегистрираните безработни лица в бюрата по труда, поради приключилата субсидирана и сезонна заетост, както и поради съществените промени в нормативната уредба (КСО), регламентираща ползването на услуги от безработните търсещи работа лица.
В бюрата по труда през януари 2011 г. са регистрирани 362 447 безработни лица. Те се увеличават с 20 028 безработни спрямо декември 2010 г. В сравнение с януари 2010 г. са с 4 440 лица по-малко. Равнището на безработица остава по-ниско от средното за страната в 10 области и през януари 2011 г.: София-град – 3.81%; Габрово – 6.58%; Стара Загора – 7.65%; Варна – 8.15%; Бургас - 8.28%; Пловдив – 8.51%; Перник – 8.90%; Русе – 9.31%; Велико Търново – 9.34%; Хасково - 9.57%.
През януари 2011 г. търсенето на работна сила в бюрата по труда нараства. Заявени са общо 23 180 работни места, с 11 486 повече от декември миналата година. В реалната икономика също се отчита нарастване на търсенето на работна сила. Заявени са 8 867 работни места, които са с 3 318 места повече спрямо декември и с 271 спрямо януари на предходната година. Най-много работни места са разкрити в преработващата промишленост (2 271 места), следват местата в държавното управление (2 182 места), в търговията (1 105 места), в административни и спомагателни дейности (497 места), в образованието (467 места), в аграрния сектор (413 места) и във финансови и застрахователни дейности (360 места). По програми и мерки за заетост през януари са заявени 14 313 работни места, над два пъти (с 8 197 места) повече в сравнение с декември. През месеца за едно работно място се конкурират 12 безработни (средно за страната), при 19 безработни за предходния месец. През месец януари 20 436 безработни са започнали работа, с 10 541 лица (два пъти) повече спрямо месец декември. Чрез посредничеството на бюрата по труда са устроени 17 244 безработни, те са 84.4% от всички постъпили на работа през месеца. /БГНЕС /www.bgnes.com

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010