200 хиляди безработни са започнали работа през 2010 г.

10 Феруари, 2011 - 14:54 - Klassa.bg Rss - всички новини

Над 200 хиляди безработни са започнали работа през 2010 г. със съдействието на Агенцията по заетостта. На първичния пазар и в активни програми и мерки са устроени над 160 хиляди души, а други 40 хиляди са били подпомогнати и насочени към работодател, съобщиха от пресцентъра на Агенцията.

Равнището на безработица за страната средно за 2010 г. е 9.47% като то е с почти 2 процентни пункта от заложеното в Националния план за действие по заетостта (НПДЗ) през 2010 г. През изминалата година в бюрата по труда на първичния пазар на труда са били заявени почти 123 900 работни места, а са посетени близо 68 300 работодатели в страната.
Проведени 114 борси – 66 общи, 41 специализирани и 7 за работа в чужбина. На тях са присъствали около 17 200 търсещи работа лица и 1 066 работодатели, които са обявили 8 268 свободни работни места. Броят на започналите работа лица е 6 886, което представлява 83,3% усвояемост на свободните работни места, заявяват от Агенцията. През 2010 г. чрез съдействието на бюрата по труда на първичния пазар на труда са започнали работа общо 107 660 безработни. Осигурена е и нова заетост на 55 741 безработни лица по програми и мерки за обучение и заетост, с оглед интегриране на пазара на труда и недопускане на безработните от неравнопоставените групи да изпаднат под прага на бедността. По програми за заетост и обучение е субсидирана заетостта на 52 222 лица. Най-голям е броят на подпомогнатите лица по линия на субсидирана заетост по НП "ОСПОЗ" – 39 125 човека. В обучение по програми са били включени 2 029 лица. По насърчителни мерки за заетост и обучение е субсидирана заетостта на 3 519 лица. Над 10 600 заети лица са подпомогнати при преминаването им на непълно работно време със субсидиран ежедневен транспорт до работното им място и обратно. 842 безработни общо за цялата страна през 2010 г. са работили на непълно работно време. На 25 042 безработни младежи до 29 г., 18.5% (при цел 21%) от всички безработни младежи, в рамките на 4 месеца от регистрацията им в бюрото по труда и на 23 008 безработни над 29 г., 20.9% (при цел 27%) от безработните над 29 г., в рамките на 12 месеца, е предложен "нов старт", с оглед бързото им включване на пазара на труда и предотвратяване на демотивацията и деквалификацията им.
В изпълнението Националния план за действие по заетостта по Десетилетието на ромското включване, Агенцията по заетостта е подпомогнала и насочила 5 792 лица от ромски произход в дейности за повишаване на пригодността им за заетост и квалификация. Осигурена е била заетост на 12 159 безработни лица от малцинствен произход като 3 564 от тях са устроени на работа на първичния пазар на труда, посочват от Агенцията успехите си. По линия на Европейския социален фонд Комитетът за наблюдение на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" одобри до края на 2010 г. критерии за избор на 22 операции – схеми по Оперативната програма "Развитие на човешките ресурси". /БГНЕС

/www.bgnes.com

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010