Строителното производство се сви с 13% през декември

8 Феруари, 2011 - 00:04 - Klassa.bg Rss - всички новини

Предварителните данни на НСИ за продукцията в сектор „Строителство" изтриха положителния сигнал, който даде секторът през ноември. В края на годината продукцията отчита спад от 13% спрямо предходния месец, сочат изчисленията на националната статистика. На годишна база намалението е 12,4%. През ноември, за първи път от края на 2008 г., строителната продукция даде поводи за оптимизъм, като се повиши с 1% на годишна база.
В края на 2010 г. обаче намалението на продукцията от строителство на сгради е с 12,3%, а при гражданското/инженерното строителство - с 2,1%, изчислено спрямо предходния месец. На годишна база понижението се определя предимно от отрицателния темп в сградното строителство, където спадът е 19%, докато при гражданското/инженерното строителство се наблюдава увеличение от 0,1%.
Индексът на промишленото производство също е с леко понижение от 1% спрямо ноември 2010 г., показват данните на НСИ. На годишна база обаче показателят нараства с 5,2%. Възстановяването бе усетено и през ноември, като продукцията нарасна с 5,5% на годишна база спрямо 2,5% през октомври.
В края на годината сериозно се е стопило производството в добивната промишленост със 7,1%, следвано от преработващата промишленост - с 4,3%, докато в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е регистрирано увеличение от 3,2%. По-значителен спад в преработващата промишленост се наблюдава при производството на химични продукти - с 21,2%, производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 20,7%, производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 10,9%, производството на напитки - с 8,2%. Ръст е регистриран в ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 20,3%, производството на тютюневи изделия - със 7,4%.
Според изчисления на investor.bg износът в промишлеността е с рекорден ръст от 60% през декември на годишна база. Най-голям е ръстът при хартията, картона и изделията от тях, като достига 375%.
Леко повишение на месечна база от 0,1% НСИ отчита при оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети". На годишна база обаче е налице свиване с 3,1%. Данните показват, че в края на миналата година оборотът нараства спрямо предходния месец в пет основни групи дейности. В търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия увеличението е 1,8%, при фармацевтичните и медицински стоки – 1,1%, при хранителните стоки, напитките и тютюневи изделия – 1,1%, в търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника – 1,0%, при битовата техника и мебели – 0,5%. Оборотът през декември 2010 г. се увеличава в сравнение със същия месец на предходната година единствено в търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия - с 2,7%. В останалите дейности темповете са отрицателни и варират от 1,7% при компютърната техника до 6,3% в търговията на дребно с текстил, облекло и кожени изделия.Райфайзенбанк: Възстановяването на вътрешното търсене все още предстои
Има известни положителни сигнали в промишлеността и строителството, но осезаемо съживяване на вътрешното търсене през последните месеци на 2010 г. едва ли ще бъде отчетено. Това сочи месечният обзор на Райфайзенбанк (България) към януари 2011 г.
Според главния икономист на финансовата институция Калоян Ганев последните данни потвърждават очакванията за бавно възстановяване на икономиката. Липсата на растеж на доходите в условията на ускоряваща се инфлация продължава да отслабва покупателната сила на домакинствата. Спестяванията в банкови депозити и други доходоносни активи ще продължат да бъдат атрактивни за домакинствата като средство за компенсиране на спада в реалните доходи.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010