Нови три проекта получават финансиране по ОПАК

3 Феруари, 2011 - 15:28 - Klassa.bg Rss - всички новини

Подписани са договорите за финансиране на нови три проекта по Оперативна програма "Административен капацитет" (ОПАК) на обща стойност над 5,5 млн. лв. Безвъзмездна финансова помощ получават два проекта на Националната агенция по приходите (НАП) и един проект на Агенцията по вписвананията (АВ), съобщават от МФ.

Те бяха одобрени в рамките на процедура "Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса, в т. ч. чрез развитие на електронното управление" (подприоритет 3.1), която беше отворена през месец март 2010 г.
Двата проекта на НАП са:
1.Надграждане на Системата за управление на приходите чрез разработване на софтуерно приложение в подкрепа на контролната дейност в НАП – Информационна система "Контрол"
2.Изграждане и внедряване на Управленска информационна система/DataWarehouse (УИС) в НАП и създаване на вътрешен капацитет за развитието на УИС на Националната агенция по приходите.
Първият проект е на стойност 2 973 716,87 лв. и цели да подобри контрола, да повиши събираемостта и удовлетвореността на клиентите на НАП, чрез разработване на софтуерното приложение "Информационна Система Контрол". Системата ще подпомага селекцията на задължени лица за ревизии и проверки като по този начин ще сведе до минимум влиянието на човешкия фактор в процеса. Освен това тя ще автоматизира процесите по възлагането и реализацията на проверките, ще улесни създаването, движението и архивирането на документи, което ще съкрати времето за тяхната обработка и ще ограничи хартиения документооборот. Вторият проект е на стойност 1 835 643,61 лв. и има за задача да подобри на ефективността и ефикасността на НАП чрез автоматизирано предоставяне и анализиране на информация за подпомагане на управленските решения и на провеждането на данъчната и осигурителна политика. За целта ще бъде изградена и внедрена Управленска информационна система/DataWarehouse (УИС) в НАП, която ще обедини събраната информация от последните три години. Предвижда се да бъдат проведени редица обучения на служители за работа със системата. Третият проект е на АВ – "Привеждане на системата на имотния регистър в съответствие със Закона за електронното управление, въвеждане на нови електронни услуги и интегриране на системи и регистри в Агенцията по вписванията и общинските администрации за подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса и подобряване събираемостта на данъците върху недвижими имоти." на стойност 814 790 лв. В хода на реализация на проекта ще бъдат идентифицирани нуждите по отношение на имотния регистър, ще бъде създадена дългосрочна стратегия за неговото развитие, както и стандарти за информационен обмен на данни от имотния регистър с други системи. Освен това ще бъдат увеличени броят и качеството на предоставяните по електронен път услуги.
И трите проекта имат срок за изпълнение 18 месеца.
Повече подробности за проектите ще можете да намерите в секция "Бенефициенти" на сайта на ОПАК, където ще бъде публикувано резюме на всеки от трите проекта до края на тази седмица. С това общата стойност на договорените средства по ОПАК вече надхвърля 167 млн. лв. Изплатените средства  възлизат на  87 953 746, 58 лв. или 25% от сумата, предвидена за цялата оперативна програма. /БГНЕС
/www.bgnes.com

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010