50 хил. лв. гаранция за мегават ще плащат инвеститорите във ВЕИ

2 Феруари, 2011 - 17:41 - Klassa.bg Rss - всички новини

„Класа“
По 50 хил. лв. гаранция за всеки присъединен мегават ще плащат инвеститорите в зелена енергия след влизането в сила на новия законопроект за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ), одобрен вчера от министрите. В проекта, който се забави два месеца, е регламентирано, че ще се внасят и по 5000 лв. първоначално фиксирана гаранция за мвт мощност. След края на присъединяването към цената от 50 хил. лв./мвт може да се добавят допълнителни разходи, които да бъдат покрити от инвеститорите, или мрежовата компания да върне остатъка от сумата, ако тя е в повече, обясниха преди седмица от енергийното министерство, което е вносител на проекта.
Освен в електропроизводството стимули за инвеститорите във ВЕИ има и при отоплението, охлаждането и транспорта. За първи път се говори и за производство на електроенергия в битовите сгради, като по този начин потребителите стават и производители на ток. Така по-лесно ще се намалят загубите при преноса на еленергия.
Запазва се принципът на задължително изкупуване на произведената електрическа енергия чрез дългосрочни договори и по преференциални цени. Те са фиксирани за целия срок на договора и се определят от ДКЕВР. Експертите на Българския енергиен форум обаче смятат, че стимулите за производство и преференциалните цени трябва да се дават не само за слънчевите и вятърните централи, но и за тези на биомаса и биогаз.
За постигането на задължителните национални цели – 16% от общата електроенергия да е от ВЕИ, до 2020 г. се предвижда разработването и изпълнението на национален план за действие за периода. Такъв план вече бе изпратен за съгласуване в ЕК.
Предвижда се да бъде създадена и национална информационна система за потенциала, производството и потреблението на енергия от ВЕИ. ЕСО заедно с НЕК пък ще преценява кои проекти могат да бъдат присъединени и кои – не.
За намаляване на административната тежест и по-добра администрация се предвижда да се създаде агенция за устойчиво енергийно развитие, която ще е приемник на функциите на сегашната Агенция за енергийна ефективност.
За биогорива и течни горива от биомаса новият закон въвежда критерии за устойчивост. БСК: По-висок дял на ВЕИ натоварва бизнеса и населението
Бизнесът и населението ще бъдат сериозно натоварени, ако се запази заложената в проекта за енергийна стратегия цел за дял на енергия от ВЕИ от над 18,8% през 2020 г., заяви вчера Българската стопанска камара в свое становище за енергийната стратегия на страната.
Неприемлив е фокусът върху развитие на ВЕИ над определените национални цели и заявените намерения за износ на електроенергия чрез т.нар. зелени сертификати, смятат от камарата. Това се отнася особено за инсталирането на соларни и вятърни централи, заради високите им изкупни цени за индустриалните и битовите потребители.
Надвишаването на целите ни до 2020 г. допълнително ще увеличи цената на общия енергиен микс и тежестта върху бизнеса и населението. Затова от БСК предлагат да се намали инсталирането на мощности от „скъпи“ източници, каквито са слънцето и вятърът.
Заложеният в стратегията средногодишен ръст на БВП от 3% поставя страната пред риска от енергийна бедност и „проектирано” отдалечаване от средното ниво на икономическо развитие в ЕС”, смятат от БСК. Оттам предлагат да се възприеме средногодишен ръст на БВП от минимум 4,5-5% до 2020 г.
БСК отново призова в стратегията да се запише, че ще бъде прекратено кръстосаното субсидиране на битовите абонати, както и да се либерализират енергийният и газовият пазар и спешно да се сключат договори за продажба на емисии. От тяхната продажба страната ни може да получи приходи до 1,5 млрд. евро.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010