Годината ще е благоприятна за инвеститорите

25 Януари, 2011 - 16:51 - Klassa.bg Rss - всички новини

Изготвяният от InvestNet.bg и GS Research Инвестмънт сантимент индекс отчита за последния изследван период (първото тримесечие на 2011 година) слабо намаляване до стойността от 51,9 пункта. Това може да се разчете като предпазлив оптимизъм сред повечето от анкетираните инвеститори.
Инвестмънт сантимент индексът е индикатор за българската икономика. Той отразява текущите нагласи на инвеститорите за развитието на инвестиционния процес в България и проследява техните краткосрочни и средносрочни очаквания.
Най-високата възможна стойност на индекса е 100 пункта, а най-ниската е 0 пункта. Стойности на индекса над 50 се тълкуват като оптимизъм сред инвеститорите и положителен сигнал за икономиката на страната. Стойности под 50 пункта показват песимистични настроения сред инвеститорите и се интерпретират като негативен сигнал.
Въпреки че индексът за първото тримесечие от 2011 г. остава в положителна територия, в краткосрочен план инвестиционният климат остава несигурен, се казва в съобщението на двете компании.
Инвестиционният сантимент за 2011 г. спада до 58,3 пункта, след като достига стойност от 59,9 пункта при проучването, проведено през изминалото тримесечие. Въпреки че има намаляване в стойността на индекса, той остава със сигурност в положителната страна на скалата. Това сигнализира, че годината трябва да бъде благоприятна за инвестиции. Повечето от запитаните инвеститори са много оптимистични за 2011 г. Това очаквано подобрение в инвестиционния климат ще подпомогне българската икономика в процеса на възстановяване от кризата.
За 2012 г. инвестмънт сантиментът се покачва до 69,9 при отчетена стойност от 68,7 през миналия период на изследване. Тази стойност продължава да показва силен оптимизъм в очакванията. Би следвало към 2012 г. да има значителен ръст в инвестиционната дейност в българската икономика. Очаква се до 2012 г. България да се отърси от негативните ефекти на глобалната икономическа криза и да поеме по пътя на икономическа експанзия, твърдят от InvestNet.bg и GS Research.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010