Подпомагаме финансово интеграцията на 90 бежанци годишно

5 Януари, 2011 - 10:57 - Klassa.bg Rss - всички новини

Годишно 90 чужденци, получили статут на бежанец или хуманитарен статут, ще получават възможност за пълноценна икономическа, социална и културна адаптация в българското общество. От тях 30 ще са деца – 20 в ученическа и 10 в предучилищна възраст. Това предвижда Национална програма за интеграция на бежанците в България до 2013 г., одобрена на днешното правителствено заседание, предаде репортер на БГНЕС.

С нея се гарантира, че всеки чужденец в България, в рамките на една година след като получи статут на бежанец или хуманитарен статут, ще има достъп до финансова помощ за жилищно настаняване, социално подпомагане, здравно осигуряване, обучение по български език, социална ориентация и културна адаптация, професионално обучение, преводачески услуги и съдействие за реализиране на основни права и възможности. Задължително условие за това обаче е включването на новопризнатите бежанци в курсове за изучаване на български език и социално ориентиране. Курсовете се организират от Държавната агенция по бежанците (ДАБ) в сътрудничество с министерствата на образованието, младежта и науката и на труда и социалната политика. Активни партньори в процеса на интеграция на бежанците са БЧК, Върховният комисариат за бежанците на ООН, неправителствени организации. Програмата се осигурява финансово чрез бюджета на ДАБ, Европейския бежански фонд и изпълнението на проекти. Тя включва актуализация на критериите за прилагане на пакета от мерки за интеграция на новопризнатите бежанци; изработване и прилагане на програми за медиация при реализиране на основни права и възможности за бежанците; иницииране на нормативни промени за осигуряване на попечител/настойник на непридружени деца-бежанци; прилагане на мерки за запознаване и подпомагане на бежанците за подготовка и кандидатстване за българско гражданство; предоставяне на услуги за жилищно настаняване на бежанци – информация, помощ при административни формалности, адресна регистрация, правна помощ и консултации; посредничество за реализация на пазара на труда и включване на бежанците в изпити за доказване на ниво на професионални умения пред комисия от Националната занаятчийска камара; подпомагане на образователната интеграция на малолетни и непълнолетни бежанци; разработване и утвърждаване на стандартизирани тестове за определяне на клас, етап и степен на образование на деца, получили закрила в България, които не могат да представят документи за завършено образование от страните на произход; включване на социални посредници в дейностите по социално подпомагане на бежанците; включване на бежанците в здравни стратегии за малцинствата в неравностойно положение и в национални програми за здравна профилактика и превенция на заболяванията; включване на бежанци със специални нужди в различни форми на психосоциална работа, медицински грижи, социален патронаж и културни дейности; разпространение на информационни материали за бежанци за защита при проявена дискриминация; партньорство с медии за създаване на благоприятна среда сред българското общество, подкрепяща интеграцията на бежанците и недопускане на дискриминация и др. Основната цел на мерките е да бъдат създадени условия за пълноценна реализация на получилите закрила в България като им бъде дадена възможност да разгърнат личния си потенциал, да преминат към пълна самоиздръжка и се включат в обществото ни като равноправни граждани. /БГНЕС
/www.bgnes.com

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010