Moody's потвърди положителния кредитен рейтинг на България

23 Декември, 2010 - 01:04 - Klassa.bg Rss - всички новини

Кредитният рейтинг на България е потвърден на Baa3 с положителна перспектива, съобщиха от рейтинговата агенция Moody's Investors Service. В актуализираната оценка за икономическата ситуация в страната се посочва, че през януари 2010 г. перспективата беше променена от стабилна на положителна като резултат от добрата устойчивост на ефектите от глобалната криза. Според рейтинговата агенция растежът следва да се възстанови, подпомогнат със средства от ЕС.
Припомняме, че на 17 декември 2010 г. Standard & Poor's Ratings Services потвърди дългосрочния и краткосрочния рейтинг за кредити в чуждестранна и местна валута на 'BBB/A-3'. С Fitch, която е третата от големите рейтингови агенции, българското правителство прекрати сътрудничеството след изтичане на договора за услугата.
Moody's посочва силните страни на България, сред които са членството в ЕС, което осигурява финансова подкрепа и стимули за реформи, както и разумната фискална политика, ниският държавен дълг и поддържането на значителни фискални резерви. При съотношение на консолидиран държавен дълг към БВП от 14% България е третата най-малко задлъжняла страна в ЕС след Естония и Люксембург. Moody's обвързва бъдещо повишаване на кредитния рейтинг на България с фискална консолидация, подобряване на бюджетната прозрачност и възобновяването на устойчив икономически растеж. Факторите, свързани с процеса на конвергенция, водещи до влизането на България във валутния механизъм ERM II, също биха спомогнали за бъдещото повишение на кредитния рейтинг на страната.
През 2010 година дефицитът по текущата сметка се трансформира в малък излишък в периода януари-октомври като резултат от свиването на търговския дефицит наполовина и нарастването на излишъка по сметката на услугите. Платежният баланс остана на дефицит поради спада на преките чуждестранни инвестиции и други капиталови потоци, от една страна, и големите погашения по външните задължения, от друга. Предвид външните фактори и липсата на гъвкавост, наложена от паричния съвет, намаляването на дефицита по текущата сметка е важен елемент за дългосрочна макростабилност, посочва още в анализа си рейтинговата агенция.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010