Италия и Турция са локомотивите на българския растеж през 2010 г.

22 Декември, 2010 - 01:03 - Klassa.bg Rss - всички новини

Износът на стоки и услуги е единствената причина за ръста на БВП на годишна база с 0,5 процента през третото тримесечие на 2010 г. Той се увеличава с 18,5% на годишна база през тримесечието при спад с 6,4% на крайното потребление и спад с 4,9% на брутното капиталообразуване, пише в свой анализ сайтът Investor.bg.
Износът само на стоки се увеличава с 24% на годишна база, а този на услуги - с 1,6% на годишна база през третото тримесечие. Вносът на стоки се увеличава с 8%, а вносът на услуги намалява с 13,9%.
Интересен е въпросът, към кои страни имаме повишение на износа или намаление на вноса и съответно подобрение на търговското салдо. Може да се твърди, че именно те ще са тези, допринесли най-много за повишаването на БВП на България през третото тримесечие на 2010 г. на годишна база. Данните на Националния статистически институт (НСИ) показват, че страните, към които имаме най-голямо подобрение на търговското салдо, са Италия и Турция със съответно подобрение от 621 млн. лева и 597 млн. лeва по данни към септември 2010 г.
Износът ни за Италия се увеличава с 40% до 2,22 млрд. лева за деветмесечието на 2010 г., а вносът ни расте само с 0,7% до 1,88 млрд. лева Положителното ни салдо достига 338 млн. лева за деветте месеца на 2010 г.
Износът ни за Турция е за 1,87 млрд. лева за деветте месеца при ръст с 65% на годишна база. В същото време вносът се увеличава само с 10% до 1,47 млрд. лева. Положителното ни салдо достига 395 млн. лева за деветте месеца на 2010 г. Вече има и данни за търговията с Турция за октомври 2010 г., които показват подобрение на търговското салдо от 683 млн. лева.
Очаква се за 2010 г. турската икономика да отчете 8% ръст на БВП. Потребителските кредити са нараснали с повече от 30% през тази година, след като централната банка запази лихвените проценти рекордно ниски.
На трето място, с 422 млн. лева подобрение на търговското салдо до минус 817 млн. лева за деветмесечието на 2010 г. е Германия. Износът ни за тази страна се увеличава с 23% на годишна база до 2,28 млрд. лева, а вносът расте с 0,29% до 3,1 млрд. лева.
Салдото ни със Сърбия пък се подобрява с 238 млн. лева до 504 млн. лева след ръст на износа със 72% на годишна база до 796 млн. лева и ръст на вноса с 48% до 292 млн. лева
Търговското ни салдо с Китай се подобрява със 193 млн. лева до минус 421 млн. лева за деветмесечието на 2010 г. Износът нараства с 256% до 256 млн. лева, а вносът - с 1% до 700 млн. лева.
Подобрение на търговското салдо имаме още с Чехия (175 млн. лева), Украйна (145 млн. лева), Грузия (143 млн. лева), Словения (132 млн. лева), Франция (129 млн. лева), Гърция (121 млн. лева), Полша (106 млн. лева) и други.
Най-много се увеличава дефицитът по текущото ни салдо с Русия - с 642 млн. лева на годишна база, до 3,6 млрд. лева за януари-септември 2010 г. С между 100 и 200 млн. лева се влошава салдото ни и с Белгия (със 192 млн. лева) и Перу (114 млн. лева).
Вече има данни на НСИ за страните извън ЕС и за октомври 2010 г.
Като цяло търговското ни салдо се подобрява с 3,38 млрд. лева на годишна база и за деветмесечието на 2010 г. е отрицателно в размер на 4,45 млрд. лева.
От подобрението по-голямата част се дължи на страните извън ЕС (1,75 млрд. лева) и по-малката на тези от ЕС (1,64 млрд. лева).

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010