Около 300 милиона евро ще бъдат предложени да бъдат прехвърлени между отделните мерки по Програмата за развитие на селските райони, заяви Демина Байрактарска, и. д. директор на дирекция "Развитие на селските райони" в Министерството на земеделието и храните, предаде репортер на БГНЕС.

Тази цифра за сега е само приблизителна. До февруари следващата година ще се обсъждат вариантите от кои мерки към кои други да бъдат пренасочени тези пари. Всичко това ще бъде записано в предложението на България за седмата нотификация на ПРСР, която да касае именно прехвърлянето на средства между отделните мерки. След като това предложение бъде одобрено от Комитета за наблюдение на програмата, ще бъде внесено в ЕК и след това ще се чака окончателният отговор на комисията, който може да дойде в рамките на 4-6 месеца. Вероятно би могло около 100 милиона евро да бъдат преразпределени от мярка за полупазарните стопанства 141, а 27 милиона евро от мярка 611 за националните доплащания към директните плащания. Слабо е търсенето и по мярка 311 за разнообразяване на земеделските дейности, така че се обсъжда идеята и около 50 милиона евро да бъдат изтеглени от тази мярка и разпределени за други дейности. Около 10-13 милиона евро могат да бъдат прехвърлени и от мярка 122 и около 23 милиона евро от 223 мярка. Усвояването на средства по мярката за обучения на фермерите 111 също не е много активно, така че от там също биха могли да се прехвърлят близо 15 милиона евро. Средства ще се насочват към атрактивните мерки, а именно 60 -70 милиона евро могат допълнително да бъдат препразпределени към 112 мярка за създаване на стопанства на млади фермери, за консултантски услуги още около 15 милиона евро. Най-много допълнителни средства България ще иска от ЕК да бъдат разпределени към мярка 121 модернизиране на земеделските стопанства - около 200 милиона евро.
Днес беше представена Междинната оценка на ПРСР, която обхваща периода 2007 - 2009 година. Тя е изготвена от италианска компания по договор с МЗХ. В заключенията на експертите е записано, че до края на 2009 година ефективността от прилагането на ПРСР е 52,4 % - измерена в стойност на договорените проекти спрямо общия бюджет на програмата за 7 години. Сключените договори за този период са за 736 милиона евро при общ бюджет за целия период 3,2 милиарда евро. Програмата е създала или запазила общо 7000 работни места и то само с предоставената помощ от 300 милиона евро за младите фермери, модернизиране на земеделските стопанства и полупазарните стопанства. Сред препоръките на експертите е това, че са необходими повече консултации на потенциалните кандидати на програмата, трябва да се направи преразпределение на средствата по бюджетите на отделните мерки, средствата по негарантираните бюджети за модернизиране на земеделските стопанства трябва да се увеличат. Смята се, че са необходими промени в системите за ранкинг на проектите с фокус върху създаването на нови работни места, а приоритетът за инвестиции в селските райони трябва да се измести към покриване на нуждите на целевите групи от населението - тютюнопроизводители, млекопроизводители, децата, младите хора, жените, малцинствата и най-възрастните. /БГНЕС /www.bgnes.com

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010