- Г-жо Василева, кои са факторите, които влияят на пазара на труда?
- Един от факторите, които влияят на пазара на труда както в света, но най-вече в България, е застаряващото население, което води до необходимостта от по-голямо разнообразие и гъвкавост, за което трябва да се предприемат промени в законодателството. Необходимо е да се насочим към световните тенденции каквито са създаването на т. нар. зелени, чисто екологични работни места. Увеличаващата се миграция също има голямо влияние, а липсата на качествени таланти вече е тренд. Управлението на работната сила от различни поколения и генерации също е от голямо значение. От друга страна, технологичният напредък и възходът на социалните мрежи също влияят на пазара на труда. Той се развива със светкавична скорост и създава такива проблеми пред държавата и фирмите, каквито въобще не са предполагали само преди 5 или 10 години.- Какви са тенденциите в този динамичен пазар?
- Ние сме идентифицирали 4 мегатенденции, с които бизнесът и всички ние трябва да се съобразяваме. Първата е демографската структура и липсата на таланти или несъответствието между наличните компетенции и тяхното търсене. Втората е задълбочаването на очакванията на бизнеса. Третата е личните правила или избор и четвъртата са технологичните революции. Ако се спрем по-подробно, първата тенденция е най-важната и критична за България. Не само че населението застарява, но и голяма част от работоспособните хора емигрират в търсене на по-добро заплащане. С пенсионирането пък на работоспособното население ще се изгубят ценни компетенции и контакти, които са движили бизнеса. В същото време новото поколение навлиза на пазара на труда с различни очаквания и приоритети относно работата. Балансът между търсене и предлагане се задълбочава и в резултат може да очакваме следните последици – ще преобладава възрастната работна сила, която бизнесът и правителството ще се опитват да задържат по-дълго икономически активна. Ще се задълбочат миграциите както в страната, така и извън нея. Мениджърите ще трябва да се справят с предизвикателствата с мотивирането на различните генерации на работното място и да намерят креативни начини за преодоляване на тези негативни последици от дисбаланса между търсене и предлагане. Необходима е прозрачност и възвръщане на инвестициите, свързани с човешките ресурси. Работодателите трябва да намерят решение как да привличат и задържат по-младата и ефективна работна сила. С развитието на комуникационните технологии индивидите ще избират сами къде да се намира работното им място и все по-предпочитана ще става виртуалната работа. От друга страна, кариерата няма да се разбира като време, прекарано в една фирма, а като колекция от опит, събрана в различни компании. - Как точно ще се отрази напредъкът на технологиите в кариерното развитие на хората?
- Интернет и мобилните комуникации доведоха да разрастване на социалните мрежи. Компаниите повече от всякога се стремят да изградят положителна репутация като отговорни работодатели. Дигиталната революция предлага възможности за работа от разстояние, но и представлява риск за бизнеса, ако той не може да се адаптира адекватно. Създават се социални размествания и икономически турбуленции, които се отразяват по различен начин на бизнеса и правителството и те трябва да реагират адекватно. За бизнеса означава да изгражда добро име като работодател, правилно използване на социалните мрежи, повече разнообразие на работното място. За правителството означава създаване на нови политики и практики, сериозни ревизии в образование и преквалификация, сериозни реформи на трудовото и пенсионното законодателство. - Известно ли е в кои страни работят най-много български емигранти?
- Нямаме точна картина и се надяваме с предстоящото преброяване на населението това да се изясни.

Гласувахте: None

Още по темата

Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010