Резултатите от изследване, посветено на изграждането на Мрежа на жените в полицията в Югоизточна Европа /WPON/, бяха представени на конференция в София, съобщиха от пресцентъра на МВР.

"За мен е удоволствие да открия днешния форум, на който за първи път в България ще бъде представен Докладът за резултатите от проведеното изследване, посветено на изграждането на Мрежа на жените в полицията в Югоизточна Европа, предприето в рамките на дейността на SEPCA". С тези думи зам.-министър Павлин Димитров, се обърна към участниците в конференцията. Той подчерта, че е изключително важно резултатите от задълбоченото изследване да бъдат представени пред обществото. "Министерството на вътрешните работи признава важността на равенството на жените и пълноправното им участие като активно действащи в областта на мира и сигурността. Уверявам ви, че се полагат необходимите усилия за увеличаване представителството на жените на всички управленски и изпълнителски нива", каза още зам. вътрешният министър, който е и представител на МВР в Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет. Днешното събитие се реализира и в изпълнение на ангажиментите, поети от МВР, съгласно Националния план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете, утвърден през 2010 г., за създаване на гаранции за равно третиране и равно участие при вземането на решения. "Това е тенденция, която трябва да продължи да се утвърждава", заяви зам.-министър Димитров и изказа благодарност към ангажираните с реализацията на проекта колеги и партньори от международни, неправителствени и синдикални организации. "Доволен съм, че успяхме да направим това проучване съвместно със структурите по места и с усилието на колегите от Охранителна и Криминална полиция и заедно да направим този доклад", каза комисар Милчо Енев, директор на ГД "Охранителна полиция" и председател на Постоянната комисия по права на човека и полицейска етика в МВР. "В Охранителна полиция там, където жени ръководят определени структури, изключително стриктно и много добре се справят с работата. Дори бих казал - в някои случаи по-добре от колеги мъже", бе категоричен той. Проектният ръководител към Изпълнителния секретариат на Асоциацията на директорите на полициите от Югоизточна Европа /SEPCA/, Олга Йончева, обяви, че проектът за Мрежата на жените полицейски служители е сред най-успешните на Асоциацията с много широка международна подкрепа и интерес от различни правителствени институции и неправителствени организации. Тя посочи, че основната цел на проекта е да стимулира принципа на полово равноправие и демократични практики в полицейските структури чрез обмяна на информация и опит.
Главен инспектор Благородна Макева от ГД "Криминална полиция" и инспектор Пенка Стоянова от ГД "Охранителна полиция" направиха представяне на Доклада за резултатите от проведеното изследване, посветено на изграждането на Мрежа на жените в Югоизточна Европа. "От осемте държави, в които бе извършено това проучване, бяха анкетирани общо 3897 души. България е втората държава с най-голям процентен дял анкетирани – 910 служители. Това прави резултата от проучването изключително представителен за страната ни", подчерта д-р Макева. Във форума взеха участие също така ръководителят на проекта WPON и съветник по въпросите за половата равнопоставеност в Програмата на ООН за развитие в Сърбия – Бояна Балон, представители на три синдикални организации на служители на МВР, на българската секция на Международната полицейска организация, на Подкомитета за равнопоставеност на половете към Европейската конфедерация на полицията, както и на дирекция "Демографско развитие, етнически въпроси и равни възможности" към Министерството на труда и социалната политика. /БГНЕС /www.bgnes.com

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010