БВП се повиши с 0,5% - двойно повече от очакваното

9 Декември, 2010 - 18:59 - Klassa.bg Rss - всички новини

През третото тримесечие на 2010 г. брутният вътрешен продукт (БВП) възлиза на 19,403 млрд. лв. и бележи ръст от 0,5% на годишна база, като надвишава значително експресните оценки, очертаващи ръст от едва 0,2 на сто. Това показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ). На тримесечна база растежът е с 0,7%, а за деветмесечието на тази година БВП намалява с 0,2% спрямо същия период на 2009 г. Според прогнозните данни ръстът на тримесечна база е с 0,3%.
Износът на стоки и услуги се е покачил с 18,5% на годишна база, вносът – с 3% на годишна база. Спад се отчита при крайното потребление с 6,4% на годишна база и при инвестициите - с 4,9 на сто. Износът отново е движещият фактор за повишаването на БВП, показват данните на статистиката. На тримесечна база експортът се увеличава с 8,9%, вносът намалява с 1,3%, потреблението бележи спад с 2,7%, а инвестициите - с 0,7%.
Брутната добавена стойност намалява с 0,4% на годишна база и остава без промяна през третото тримесечие на годишна база. Аграрният сектор расте с 0,5% на годишна база и с 3% на тримесечна база, индустрията отчита 2,5% спад на годишна и 1,3% на тримесечна база, а секторът на услугите се стопява с 0,8% на годишна и 1,4% на тримесечна база.
По текущи цени, преизчислен в евро, БВП е съответно 9,92 млрд., като на човек се падат 1319,8 евро. По предварителни данни през третото тримесечие на 2010 г. на човек от населението се падат 2 581,2 лв. При среден за тримесечието валутен курс от 1,51 лв. за щатски долар БВП възлиза на 12,7 млрд. долара и съответно 1702,3 долара на всеки българин. През третото тримесечие на 2010 г. брутната добавена стойност, създадена от различните отрасли на икномиката, е 16,4 млрд. лв.
Текущият обем на БВП за първите девет месеца на 2010 г. възлиза на 50,66 млрд. лв. Същевременно износът на страната за ЕС се е увеличил с 23,9% на годишна база и възлиза на 13,4 млрд. лв. Основно изнасяме в Германия, Италия, Румъния и Гърция. Вносът от ЕС възлиза на 15,5 млрд. лв. и бележи 6,6% увеличение. Външнотърговското салодо на България с ЕС е отрицателно и възлиза на 2 млрд. лв.Работещите българи са се стопили с 5%
През третото тримесечие на 2010 г. заетите лица в икономиката са 3,663 млн., като намаляват с 5% спрямо същия период на 2009 г. Общият брой отработени часове за това време се понижава с 5,1% на годишна база до 1 479 млн. Равнището на производителността на труда е най-високо в сектора на индустрията, където всеки зает създава средно 13,10 лв. БВП за един час, съобщи НСИ. Всеки зает в сектора на услугите за един отработен час създава средно 11,80 лв. Въпреки увеличението на относителния дял на заетите в аграрния сектор там е най-ниска производителността на труда - 5,10 лв. за един отработен човекочас.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010