Националната информационна агенция на страната стана част от групата на социално отговорните медии на Българската мрежа за корпоративна социална отговорност „КСО България“, съобщиха за „Класа“ от БТА. Така медията потвърждава ангажираността си към обществено значими каузи. Агенцията е сред първите, приели и подписали Етичния кодекс за социална отговорна медия. Всички членове на групата се ангажират със спазването на етичните принципи и спазването на професионалните стандарти на работа, като и да отразяват и разпространяват приоритетно информация за социалната отговорност, добрите практики и кампании, реализирани на територията на страната.
Социално отговорните медии у нас доказват, че в публичното пространство има място и за позитивна информация. Тяхно верую е, че ролята на медиите е изключително важна за формирането на послания към обществото. Именно тази привилегия според тях трябва да бъде използвана за изграждането на устойчиво развитие на обществото и позитивни нагласи на случващото се. Те заемат мястото на посредник между добрите инициативи на фирмения и нестопанския сектор и заинтересованите обществени групи.
Специализираната мрежа „КСО България“ е първата по рода си, която има за цел да изгради трайна връзка между потребностите и ресурсите на обществото и бизнеса. Мисията на „КСО България” е да предложи на бизнес членовете на мрежата избор от каузи, както и съвети за най-ефективните начини за подкрепа и участие в реализацията на социални програми и политики. Една от основните задачи на екипа е предоставянето на анализи и консултации при прилагането на различни методи за правене на социално отговорен бизнес. Част от мрежата е първата интернет медия за КСО новини.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010