МС прие Стратегия за национална сигурност на БГ

8 Декември, 2010 - 11:46 - Klassa.bg Rss - всички новини

Министерският съвет прие проект на Стратегия за национална сигурност на Република България. Документът е разработен в съответствие с правителствената Програма за европейско развитие на България, предаде репортер на БГНЕС.

При разработването на проекта са отчетени резултатите от изпълнението на Концепцията за национална сигурност от 1999 г. и от проектите на стратегии за национална сигурност през 2005 и 2008 г. Стратегията обвързва политиката за национална сигурност с интересите и сигурността на гражданите и на техните организации. Отваряйки стратегията към гражданите, в нея са интегрирани редица политики, които излизат извън традиционното разбиране за сигурност.
Стратегията има за цел гарантиране на общочовешките ценности: свобода, мир, хуманизъм, равенство, справедливост и толерантност; правата на човека и неговата сигурност; защита на конституционното устройство, националното и държавното единство, благоденствието и просперитета на нацията. Чрез Стратегията се цели създаване на готовност на институциите, обществото и гражданите за реагиране в условия на висока динамика на средата за сигурност, както и създаване на условия за реализиране на интересите на България. В проекта са посочени жизненоважните и стратегическите интереси, средата за сигурност и секторните политики. Политиката за национална сигурност по отделните направления ще се основава на секторни стратегии. Очертани са институционалната рамка и основните дейности на системата за национална сигурност. Изведена е ролята на междуинституционалното сътрудничество и партньорството между гражданите, техните организации и държавата.
Изпълнението на стратегията ще се осъществява чрез приемане на съответни стратегии по отделните сектори на държавно управление и чрез координиране на политиките и конкретните дейности в рамките на Съвета по сигурността при Министерския съвет и чрез неговия секретариат. Политиката за национална сигурност на Република България се разглежда в неразривна връзка със сигурността на Европейския съюз и НАТО. /БГНЕС
/www.bgnes.com

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010