Главният експерт "Поръчки, концесии и контрол" в община Свиленград Грозденка Дюлгерова е единственият представител на община, включен в състава на новосформираната Междуведомствена експертна група за изработване на нормативна рамка за провеждане на обществени поръчки. Тя е в състава на комисията заедно с общо 32 представители на Агенцията по обществени поръчки, на всички министерства, на Комисията за защита на конкуренцията, Сметната палата, Агенцията за държавна финансова инспекция и Националното сдружение на общините. Комисията е създадена съ...

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010