Европейската комисия прие днес петгодишна стратегия за насърчаване на равенството между жените и мъжете в Европа. Стратегията съдържа изпълнение на няколко приоритета: участие на повече жени в трудовия пазар, наемане на повече жени на ръководни длъжности в процеса на вземане на икономически решения, насърчаване на предприемачеството сред жените, учредяване на Европейски ден на равното заплащане, за да се промени фактът, че жените в ЕС печелят средно с около 18 на сто по-малко от мъжете, засилване на сътрудничество между държавите в борбата с насилието срещу жени.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010