Подготвя се промяна на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), с която да се прехвърлят средства към мярката за модернизиране на земеделските стопанства, съобщиха от Министерството на земеделието и храните във вторник. Така се очаква да се разреши проблемът с недостига на средства за инвестиции в земеделска техника, трайни насаждения, системи за напояване, след като ресурсът по мярката отдавна бе изразходен.Агроведомството ще се възползва от правото си по регламент да прехвърли до 26 млн. евро от бюджета на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони между осите и прехвърляне от мярка в мярка в съответната ос на ПРСР. Ще се поиска разрешение за това след извършването на междинна оценка за изпълнението на програмата и използването на средствата ще стане след като...

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010