Нови 15 проекта получиха одобрение по Мярка 312 „Създаване и развитие на микропредприятия” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. Одобрените инвестиции са на обща стойност над 6,3 млн. лв. Субсидията, която ще бъде изплатена на кандидатите при успешно изпълнение на проектите е за над 3,8 млн. лв.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010