Банковите групи, представени в България, са стабилниЕвропейските банкови групи, представени и в България, които са участвали в общоевропейския тест за устойчивост на банковата система, показват стабилност и доказано висока капиталова адекватност, обяви Българската народна банка. Съобщението се основава на резултатите от проведения през юли тест за устойчивост на европейската банкова система (стрес-тест).Тестът бе организиран по решение на ЕКОФИН и бе координиран от Комитета на европейските банкови надзорни органи (CEBS) в сътрудничество с Европейската централна банка, Европейската комисия и националните надзорни органи.Целта на теста бе да се оцени капацитета на европейската банкова система да посрещне бъдещи хипотетични неблагоприятни развития, свързани с кредитния, пазарния и суверенен риск, да се разсеят съмненията за слабости в сектора...

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010