Вече няма максимален размер на издръжката

26 Май, 2010 - 07:12 - Вестник "Сега" - електронно издание

Искам да се консултирам относно следния казус - имам брак и от него дете на 1 годинка. Бракът ми е граждански и църковен. От 7 месеца не живея заедно с бащата на детето. В момента взимам минималната работна заплата - 240 лв.. Остават ми още 2 месеца от майчинството и след това нямам работа. Бащата взима някъде към 1500-1700 лв. на месец. Колко е максималната издръжка, която мога да поискам за детето. Имам ли право да поискам издръжка и за мен и колко време продължава едно дело от този род.
П.М., по имейла

Издръжката се третира основно в Глава 10 на новия Семеен кодекс (който е в сила от 1 октомври 2009 г), която определя кой, кога, при какви условия, в какъв размер, по какъв ред може да иска, получава или плаща издръжка. Изрично е отбелязано, че всеки, който дължи издръжката, трябва да плаща такава първо на дете и съпруг.
Двамата родители дължат едновременно издръжка на детето си. Задълженията между тях се разпределят съобразно възможностите им. Ако издръжката е давана от едно от тях, то може да търси от останалите това, което те са били длъжни да дават, заедно със законната лихва. В същото време в чл.143 от СК е отбелязано, че всеки родител е "длъжен съобразно своите възможности и материално състояние да осигурява условия на живот, необходими за развитието на детето". В същото време обаче пише, че родителите дължат издръжка на своите ненавършили пълнолетие деца, независимо дали са работоспособни и дали могат да се издържат от имуществото си.
В новия СК вече няма определен максимален размер на издръжката, какъвто имаше преди години. Определен е само минимум - една четвърт от минималната работна заплата. Сега тя е 240 лева, което прави минималния размер 60 лв. Максимум обаче няма. Така че може да бъде определена издръжка и от 200, 300 и повече лева. Най-добре е това да стане с решение на съд. За да е сигурно, че ще плаща, а при неиздължаване да се предприемат мерки - административни, наказателни, събиране по принудителен път. Съдът преценява както нуждите на детето, така и възможностите например на бащата да плаща. Защото може да се окаже, че той има да покрива голям кредит и тогава сумата от 1500 лв. вече няма да изглежда толкова голяма.
Иначе съпрузите могат да си искат издръжка дори по време на брака. В случая религиозният брак е без значение. Важен е гражданският. Така, ако единият съпруг е нетрудоспособен и не е в състояние да се издържа от имуществото си, има право да поиска от другия да му доставя някаква сума. Това може да се случи дори при фактическа раздяла. Претенцията се предявява пред съд, който единствено може да каже дали ще се плаща издръжка и в какъв размер. Иначе СК изрично предвижда възможността за искане за издръжка от единия съпруг, насочено към другия след развод. СК е посветил на тези случаи специален раздел, озаглавен "Издръжка на бивш съпруг". Според текстовете съпругата и съпругът са равнопоставени, т.е. както жената може да иска от мъжа, така и той може да иска издръжка от нея. Издръжката се дължи обаче най-много до три години от прекратяването на брака, ако не е уговорен по-дълъг срок. Съдът може да продължи срока, ако получаващият издръжката е в особено тежко състояние, а задълженият може да я дава без особени затруднения. Правото на издръжка на бившия съпруг се прекратява, когато той встъпи в брак.
Издръжка за минало време може да се търси най-много за една година преди предявяването на иска.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010