Спецкомисия ще бди и наказва за конфликт на интереси във властта

18 Май, 2010 - 08:12 - Вестник "Сега" - електронно издание

Управляващите ще създадат специален петчленен независим постоянно действащ орган, който ще разкрива конфликт на интереси във властта и ще санкционира за това. Това предвиждат промени в закона за конфликт на интереси, огласени от Министерството на правосъдието.

Предложения за членове на комисията ще могат да правят депутатите, президентът, Министерският съвет и Висшият съдебен съвет. Избора обаче ще прави парламентът с обикновено мнозинство. Мандатът на комисията ще е 5 години, като членовете й могат да бъдат преизбирани само за още един последователен мандат.
В момента в различните власти действат различни структури, които следят за конфликт на интереси. Например - за магистратите е Висшият съдебен съвет, а за депутатите и министрите - парламентарна комисия. След разкриване на конфликта казусът отива във Върховния административен съд, който има последната дума и налага санкциите.
Предвижда се още комисията да налага наказанията. Освен глобите за неподаване на декларации остава и санкцията конфискуване на възнаграждението или равностойността на друга материална облага, получени в резултат на конфликт на интереси. Решението на комисията може да се обжалва пред ВАС. Съдът може да отмени решение, с което е установено, че не е налице конфликт на интереси по протест на прокурора. Самата комисия ще се самопроверява и решава дали е в конфликт. В този случай обаче решението ще се взема единодушно, а не с мнозинство.
Скачат глобите за чиновник, разкрил самоличността на подалия сигнал или разгласил факти от проверката - от 500 до 1500 лв. на от 1000 до 3000 лв. Когато нарушението е повторно, глобата ще е от 3000 до 5000 лв. (вместо 2000 до 3000 лв. в момента).
Комисията ще води регистър на получените сигнали и на издадените решения за установяване на конфликт на интереси. От проекта не става ясно дали регистрите ще са публични. Производството ще стартира и по анонимен сигнал, ако е подаден в писмена форма и съдържа конкретни факти, които могат да бъдат проверени.
С поправките в закона се дефинира по-подробно понятието "частен интерес" - "всеки интерес, който води до облага от материален или нематериален характер за лице, заемащо публична длъжност, или за свързани с него лица, включително всяко поето задължение".
Всички лица, заемащи публични длъжности, ще трябва отново да подадат декларации. Те ще имат 3 месеца от влизането на закона в сила. Самата 5-членна комисия обаче трябва да започне да функционира от 1 април 2011 г.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010